Biuro księgowe Re-VAT

Oferta

Biuro księgowe świadczy następujące usługi:foto

Księgi handlowe

 • prowadzone zgodnie z UoR
 • kontrola formalno - rachunkowa dokumentów
 • operacje ujmowane w porządku chronologicznym i systematycznym
 • wycena składników majątku trwałego
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wyposażenia
 • sporządzanie sprawozdań finansowych - bilans, rachunek zysków i strat
 • sporządzanie deklaracji podatkowych

 

Książka przychodów i rozchodów:

 • bieżące ujmowanie operacji gospodarczych
 • kontrola formalno - rachunkowa dokumentów
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia
 • sporządzanie deklaracji podatkowych (PIT)
 • ewidencja podatku od towarów i usług
 • sporządzanie rozliczeń rocznych

 

Ryczałt i karta:

 • prowadzenie ewidencji przychodów
 • prowadzenie ewidencji podatku od towarów i usług
 • rozliczenie roczne (PIT 28, PIT 16)

Kadry i płace:

 • sporządzanie umów o pracę, umów zleceń, umów o dzieło,
 • świadectw pracy
 • sporządzanie listy płac
 • zgłoszenie do ubezpieczeń
 • sporządzenie comiesięcznych deklaracji ubezp.
 • prowadzenie akt osobowych pracowników
 • roczne podsumowanie zatrudnienia - PIT 11, karta wynagrodzeń

 

30-364 Kraków, ul. Pychowicka 18J/10, tel. / fax.: 12 259 56 25